Kvalificerade rådgivningstjänster inom fastighetsbranschen

Tjänster

Vi erbjuder kvalificerade värderings- och analystjänster. Med djup kunskap och lång branscherfarenhet har vi förståelse för och insikt i den aktuella marknaden.

Analys


En omsorgsfull analys är viktig för att du ska göra goda investeringar. Vi kan bistå med en behovsstyrd rapportering och hantering av befintligt eller förvärvat bestånd. 

Värdering


Vi är auktoriserade och våra värderingar följer rekommendationer från Samhällsbyggarna och Svensk bankförening. Vi värderar samtliga typer av fastigher och projekt åt större och mindre fastighetsbolag, banker, kommuner och myndigheter etc.


Övrig rådgivning


I bland behöver du som fastighetsägare eller investerare en oberoende part att diskutera med. Vi finns där för er med rådgivning som enklare eller mer detaljerad kommersiell due dilligence eller second opinion värderingar etc. 

Om oss

Vi erbjuder kvalificerade värderings- och analystjänster. Med djup kunskap och över 15 års erfarenhet av den svenska fastighetsmarknaden har vi förståelse för och insikt i den aktuella marknaden. 


Vi utför värderingsuppdrag av samtliga typer av fastigheter/projekt åt kunder som större och mindre noterade och onoterade fastighetsbolag, banker, kommuner och myndigheter etc.


Vi är auktoriserade och våra värderingar följer rekommendationer från:

- Samhällsbyggarna

- Svenska Bankföreningen


Exempel på Baron Advice rådgivning inom värdering och analys: 

- Värderar samtliga typer av fastigheter och projekt

- Behovsstyrd rapportering och hantering

- Kommersiell due dilligence

- Second opinion

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar är vi alltid redo att hjälpa dig!

 
 
 
 
unsplash